• Felsefe
 • Coğrafya
 • Teknik Bilgi
 • Mimarın Gözüyle
 • 3D Animasyonlar
 • Basında Optimum
 • Emeği Geçenler

 • düşünceden gerçeğe optimum bir yaşam projesi...

  MİMARIN GÖZÜYLE

   

  Optimum, dört tip evden oluşur. Evler eski Şile yoluyla ormanın sınırladığı eğimli bir arazide yer alırlar. Her parselin yüzölçümü ve geometrisi değişkendir. Yönelişleri ve ulaşımları da farklılaşıp çeşitlenir. Evlerin temel kurguları ise değişmez. Her ev, içinde yer aldığı yakın çevreye uyarlanır. Evin önü arkası yoktur. Bahçe ile çevrili üç birimi vardır: · Gündelik yaşantının sürdüğü oturma, yemek, mutfak ve üst katta ebeveyn bölümü. Garaj, depo, yardımcı odası ya da ev-ofis gibi destek birimler ve üst katta çocuk odaları. · Farklı giriş ve dağılım seçenekleri sunan mafsal. Böylece evler bölünür, ayrışır, odalar uzaklaşır, yakınlaşır, bakışları değişir ve tek çatı altında anne babaya ayrı, çocuklara ayrı evler kurulur. İki ev, iki katlı boşluğa, iki katlı boşluk da manzaraya bakar. Odadan odaya, kattan kata giderken hep o boşluk çevresinden, içinden geçilir. Her yer değiştirme, mimari bir gezintiye dönüşür. Evin içindeki akışkanlık dışıyla kurduğu ilişkide de sürer. Odalar balkonlarla dışa açılırlar. Yataydaki açılma, saçaktaki güneş kırıcı kesintileriyle düşeyde devam eder. Saçak cepheyi korurken odaların ışığını engellemez. Zemin kat bahçeye verandalar ve kış bahçesiyle açılır. Gün boyunca yer değiştiren güneşe bağlı olarak bahçenin tümü ev tarafından kullanılır. Bahçe evin dışı değil, uzantısıdır. 

   

  Optimum Compact, Optimum yerleşmesinin temel mimari dilini kullanır. Malzeme kullanımı, yerleşme ilkeleri ve mekan öğeleri açısından benzer özelliklere sahiptir. Daha küçük bir kullanım alanı ve daha derli toplu bir mekan kurgusu sunarak diğer Optimum evlerinden farklılaşır. Yaşantı iki kat yüksekliğindeki hacmin çevresinde oluşur. Zemin katta yaşama ve servis alanları, üst katta ise ebeveyn ve çocuk odaları mekansal olarak ayrıştırılmıştır. Güneye bakan salonlar, yerden tavana kadar uzanan camlar sayesinde bol ışık alırken, evi doğa manzarasına açar. Zemin katı çevreleyen bahçe, açık/kapalı verandalar ve kış bahçesi ünitesi gibi mimari öğelerle farklı kullanım bölgeleri yaratarak evi dışarıda sürdürmek, Optimum Compact'daki tasarımın temel unsurlarındandır.

  Han Tümertekin